• Thành Tín - Thân Thiện - An Toàn

Kết Quả MINIGAME – Ký ức qua những khoảnh khắc đời thường

Cập nhật kết quả lúc: 30/03/2022 23:59

THỂ LỆ CUỘC THI:

Bước 1: Thích trang (like page) Cơm cháy Đại Long https://www.facebook.com/Dailong2010/.

Bước 2: Gửi bức ảnh (có thể kèm theo câu chuyện của bạn) bằng cách bình luận trong bài viết này. Tất cả ảnh dự thi sẽ được Ban Tổ Chức đăng tải lên Album trên trang (Fanpage) và gửi lại liên kết (link) dưới bức ảnh. Hãy chia sẻ liên kết (link) lên trang cá nhân và gắn thẻ (tag) bạn bè để kêu gọi tương tác cho khoảnh khắc của mình nhé.

Lưu ý:
- Mỗi tài khoản Facebook chỉ được tính điểm cho 1 lượt yêu Thích, 1 lượt Chia sẻ công khai của 1 bức ảnh dự thi: 1 lượt Thích = 1 điểm, Chia sẻ công khai = 3 điểm (chỉ tính những lượt Thích, Chia sẻ công khai trên Fanpage Facebook "Cơm cháy Đại Long").
- Mỗi tài khoản có thể bình chọn, Thích, Chia sẻ công khai cho nhiều ảnh. Không dùng tài khoản ảo hoặc các phần mềm tự động để tương tác.
=> Ban tổ chức chỉ tính điểm cho các lượt Thích và Chia sẻ công khai đúng theo quy định. các bài dự thi "Không hợp lệ" sẽ bị loại.
Mã số: 270
Yêu thích: 2254    |     Chia sẻ: 474
Chia sẻ hợp lệ: 142
Tổng số điểm: 2680

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Vị trí: 1
Mã số: 229
Yêu thích: 329    |     Chia sẻ: 429
Chia sẻ hợp lệ: 160
Tổng số điểm: 809

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Vị trí: 2
Mã số: 61
Yêu thích: 29    |     Chia sẻ: 1284
Chia sẻ hợp lệ: 251
Tổng số điểm: 782

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Vị trí: 2
Mã số: 71
Yêu thích: 145    |     Chia sẻ: 48
Chia sẻ hợp lệ: 20
Tổng số điểm: 205

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Vị trí: 3
Mã số: 49
Yêu thích: 99    |     Chia sẻ: 54
Chia sẻ hợp lệ: 34
Tổng số điểm: 201

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Vị trí: 3
Mã số: 176
Yêu thích: 98    |     Chia sẻ: 46
Chia sẻ hợp lệ: 34
Tổng số điểm: 200

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Vị trí: 3
Mã số: 19
Yêu thích: 88    |     Chia sẻ: 46
Chia sẻ hợp lệ: 34
Tổng số điểm: 190

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Vị trí: 4
Mã số: 168
Yêu thích: 71    |     Chia sẻ: 73
Chia sẻ hợp lệ: 36
Tổng số điểm: 179

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Vị trí: 4
Mã số: 51
Yêu thích: 118    |     Chia sẻ: 42
Chia sẻ hợp lệ: 20
Tổng số điểm: 178

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Vị trí: 4
Mã số: 177
Yêu thích: 53    |     Chia sẻ: 54
Chia sẻ hợp lệ: 30
Tổng số điểm: 143

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Vị trí: 4
Mã số: 16
Yêu thích: 75    |     Chia sẻ: 375
Chia sẻ hợp lệ: 20
Tổng số điểm: 135

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 52
Yêu thích: 72    |     Chia sẻ: 27
Chia sẻ hợp lệ: 19
Tổng số điểm: 129

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 58
Yêu thích: 44    |     Chia sẻ: 40
Chia sẻ hợp lệ: 26
Tổng số điểm: 122

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 07
Yêu thích: 88    |     Chia sẻ: 26
Chia sẻ hợp lệ: 10
Tổng số điểm: 118

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 307
Yêu thích: 64    |     Chia sẻ: 17
Chia sẻ hợp lệ: 15
Tổng số điểm: 109

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 153
Yêu thích: 26    |     Chia sẻ: 321
Chia sẻ hợp lệ: 25
Tổng số điểm: 101

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 158
Yêu thích: 63    |     Chia sẻ: 17
Chia sẻ hợp lệ: 12
Tổng số điểm: 99

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 169
Yêu thích: 50    |     Chia sẻ: 16
Chia sẻ hợp lệ: 13
Tổng số điểm: 89

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 104
Yêu thích: 30    |     Chia sẻ: 34
Chia sẻ hợp lệ: 19
Tổng số điểm: 87

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 151
Yêu thích: 45    |     Chia sẻ: 35
Chia sẻ hợp lệ: 12
Tổng số điểm: 81

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 164
Yêu thích: 42    |     Chia sẻ: 23
Chia sẻ hợp lệ: 13
Tổng số điểm: 81

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 302
Yêu thích: 37    |     Chia sẻ: 15
Chia sẻ hợp lệ: 14
Tổng số điểm: 79

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 174
Yêu thích: 23    |     Chia sẻ: 29
Chia sẻ hợp lệ: 18
Tổng số điểm: 77

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 123
Yêu thích: 67    |     Chia sẻ: 3
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 73

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 161
Yêu thích: 56    |     Chia sẻ: 19
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 71

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 55
Yêu thích: 54    |     Chia sẻ: 45
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 69

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 142
Yêu thích: 48    |     Chia sẻ: 20
Chia sẻ hợp lệ: 7
Tổng số điểm: 69

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 116
Yêu thích: 32    |     Chia sẻ: 16
Chia sẻ hợp lệ: 12
Tổng số điểm: 68

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 239
Yêu thích: 32    |     Chia sẻ: 19
Chia sẻ hợp lệ: 10
Tổng số điểm: 62

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 88-1
Yêu thích: 27    |     Chia sẻ: 20
Chia sẻ hợp lệ: 11
Tổng số điểm: 60

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 91
Yêu thích: 32    |     Chia sẻ: 12
Chia sẻ hợp lệ: 9
Tổng số điểm: 59

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 148
Yêu thích: 59    |     Chia sẻ: 49
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 59

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 223
Yêu thích: 50    |     Chia sẻ: 8
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 59

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 292
Yêu thích: 37    |     Chia sẻ: 10
Chia sẻ hợp lệ: 7
Tổng số điểm: 58

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 78
Yêu thích: 46    |     Chia sẻ: 76
Chia sẻ hợp lệ: 4
Tổng số điểm: 58

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 03
Yêu thích: 42    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 57

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 60
Yêu thích: 32    |     Chia sẻ: 48
Chia sẻ hợp lệ: 8
Tổng số điểm: 56

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 62
Yêu thích: 39    |     Chia sẻ: 11
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 54

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 215
Yêu thích: 24    |     Chia sẻ: 12
Chia sẻ hợp lệ: 10
Tổng số điểm: 54

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 138
Yêu thích: 36    |     Chia sẻ: 62
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 51

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 299
Yêu thích: 10    |     Chia sẻ: 23
Chia sẻ hợp lệ: 13
Tổng số điểm: 49

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 300
Yêu thích: 14    |     Chia sẻ: 22
Chia sẻ hợp lệ: 11
Tổng số điểm: 47

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 24
Yêu thích: 34    |     Chia sẻ: 6
Chia sẻ hợp lệ: 4
Tổng số điểm: 46

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 65
Yêu thích: 22    |     Chia sẻ: 21
Chia sẻ hợp lệ: 8
Tổng số điểm: 46

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 15
Yêu thích: 21    |     Chia sẻ: 12
Chia sẻ hợp lệ: 8
Tổng số điểm: 45

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 230
Yêu thích: 17    |     Chia sẻ: 10
Chia sẻ hợp lệ: 9
Tổng số điểm: 44

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 193
Yêu thích: 34    |     Chia sẻ: 6
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 43

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 106
Yêu thích: 21    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 7
Tổng số điểm: 42

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 129
Yêu thích: 18    |     Chia sẻ: 16
Chia sẻ hợp lệ: 8
Tổng số điểm: 42

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 135
Yêu thích: 15    |     Chia sẻ: 45
Chia sẻ hợp lệ: 9
Tổng số điểm: 42

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 108
Yêu thích: 35    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 41

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 162
Yêu thích: 11    |     Chia sẻ: 15
Chia sẻ hợp lệ: 10
Tổng số điểm: 41

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 175
Yêu thích: 26    |     Chia sẻ: 13
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 41

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 185
Yêu thích: 32    |     Chia sẻ: 6
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 41

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 202
Yêu thích: 14    |     Chia sẻ: 12
Chia sẻ hợp lệ: 9
Tổng số điểm: 41

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 150
Yêu thích: 16    |     Chia sẻ: 22
Chia sẻ hợp lệ: 8
Tổng số điểm: 40

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 227
Yêu thích: 22    |     Chia sẻ: 20
Chia sẻ hợp lệ: 6
Tổng số điểm: 40

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 05
Yêu thích: 21    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 6
Tổng số điểm: 39

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 18
Yêu thích: 17    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 7
Tổng số điểm: 38

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 10
Yêu thích: 22    |     Chia sẻ: 13
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 37

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 09
Yêu thích: 21    |     Chia sẻ: 12
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 36

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 43
Yêu thích: 21    |     Chia sẻ: 11
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 36

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 89
Yêu thích: 15    |     Chia sẻ: 10
Chia sẻ hợp lệ: 7
Tổng số điểm: 36

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 21
Yêu thích: 8    |     Chia sẻ: 10
Chia sẻ hợp lệ: 9
Tổng số điểm: 35

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 42
Yêu thích: 19    |     Chia sẻ: 21
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 34

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 212
Yêu thích: 8    |     Chia sẻ: 16
Chia sẻ hợp lệ: 8
Tổng số điểm: 32

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 38
Yêu thích: 16    |     Chia sẻ: 11
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 31

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 192
Yêu thích: 22    |     Chia sẻ: 6
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 31

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 199
Yêu thích: 16    |     Chia sẻ: 8
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 31

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 41
Yêu thích: 20    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 29

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 50
Yêu thích: 26    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 29

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 90
Yêu thích: 17    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 4
Tổng số điểm: 29

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 31
Yêu thích: 19    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 28

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 35
Yêu thích: 22    |     Chia sẻ: 5
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 28

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 81
Yêu thích: 12    |     Chia sẻ: 8
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 27

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 29
Yêu thích: 11    |     Chia sẻ: 11
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 26

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 36
Yêu thích: 14    |     Chia sẻ: 28
Chia sẻ hợp lệ: 4
Tổng số điểm: 26

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 304
Yêu thích: 17    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 26

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 143
Yêu thích: 14    |     Chia sẻ: 8
Chia sẻ hợp lệ: 4
Tổng số điểm: 26

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 159
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 11
Chia sẻ hợp lệ: 7
Tổng số điểm: 26

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 04
Yêu thích: 19    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 25

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 66
Yêu thích: 19    |     Chia sẻ: 22
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 25

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 113
Yêu thích: 10    |     Chia sẻ: 7
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 25

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 11
Yêu thích: 18    |     Chia sẻ: 11
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 24

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 73
Yêu thích: 9    |     Chia sẻ: 15
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 24

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 76
Yêu thích: 18    |     Chia sẻ: 3
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 24

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 146
Yêu thích: 21    |     Chia sẻ: 12
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 24

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 23
Yêu thích: 17    |     Chia sẻ: 7
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 23

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 288
Yêu thích: 8    |     Chia sẻ: 10
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 23

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 94
Yêu thích: 17    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 23

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 181
Yêu thích: 8    |     Chia sẻ: 11
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 23

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 197
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 6
Tổng số điểm: 23

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 22
Yêu thích: 10    |     Chia sẻ: 7
Chia sẻ hợp lệ: 4
Tổng số điểm: 22

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 46
Yêu thích: 19    |     Chia sẻ: 7
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 22

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 303
Yêu thích: 13    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 22

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 130
Yêu thích: 10    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 4
Tổng số điểm: 22

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 171
Yêu thích: 16    |     Chia sẻ: 5
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 22

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 203
Yêu thích: 10    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 4
Tổng số điểm: 22

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 20
Yêu thích: 21    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 21

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 57
Yêu thích: 15    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 21

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 172
Yêu thích: 21    |     Chia sẻ: 3
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 21

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 79
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 5
Tổng số điểm: 20

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 152
Yêu thích: 11    |     Chia sẻ: 6
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 20

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 231
Yêu thích: 11    |     Chia sẻ: 6
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 20

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 234
Yêu thích: 17    |     Chia sẻ: 3
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 20

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 301
Yêu thích: 10    |     Chia sẻ: 6
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 19

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 103
Yêu thích: 7    |     Chia sẻ: 5
Chia sẻ hợp lệ: 4
Tổng số điểm: 19

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 144
Yêu thích: 19    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 19

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 25
Yêu thích: 12    |     Chia sẻ: 3
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 18

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 72
Yêu thích: 9    |     Chia sẻ: 7
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 18

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 191
Yêu thích: 12    |     Chia sẻ: 5
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 18

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 95
Yêu thích: 17    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 17

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 173
Yêu thích: 11    |     Chia sẻ: 6
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 17

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 32
Yêu thích: 7    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 16

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 44
Yêu thích: 7    |     Chia sẻ: 6
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 16

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 48
Yêu thích: 13    |     Chia sẻ: 5
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 16

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 56
Yêu thích: 7    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 16

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 59
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 5
Chia sẻ hợp lệ: 4
Tổng số điểm: 16

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 187
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 5
Chia sẻ hợp lệ: 4
Tổng số điểm: 16

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 201
Yêu thích: 7    |     Chia sẻ: 5
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 16

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 17
Yêu thích: 6    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 15

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 45
Yêu thích: 12    |     Chia sẻ: 8
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 15

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 310
Yêu thích: 15    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 15

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 196
Yêu thích: 6    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 15

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 224
Yêu thích: 9    |     Chia sẻ: 5
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 15

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 33
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 3
Tổng số điểm: 14

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 286
Yêu thích: 14    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 14

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 40
Yêu thích: 11    |     Chia sẻ: 5
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 14

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 47
Yêu thích: 8    |     Chia sẻ: 6
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 14

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 111
Yêu thích: 8    |     Chia sẻ: 5
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 14

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 221
Yêu thích: 8    |     Chia sẻ: 7
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 14

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 14
Yêu thích: 13    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 13

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 75
Yêu thích: 10    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 13

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 85
Yêu thích: 10    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 13

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 200
Yêu thích: 7    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 13

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 63
Yêu thích: 6    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 12

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 08
Yêu thích: 11    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 11

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 30
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 11

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 102
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 3
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 11

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 198
Yêu thích: 8    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 11

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 225
Yêu thích: 8    |     Chia sẻ: 6
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 11

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 226
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 11

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 306
Yêu thích: 7    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 10

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 117
Yêu thích: 10    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 10

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 145
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 7
Chia sẻ hợp lệ: 2
Tổng số điểm: 10

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 37
Yêu thích: 6    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 9

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 64
Yêu thích: 6    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 9

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 115
Yêu thích: 9    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 9

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 147
Yêu thích: 6    |     Chia sẻ: 3
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 9

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 54
Yêu thích: 8    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 8

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 74
Yêu thích: 8    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 8

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 77
Yêu thích: 8    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 8

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 120
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 8

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 133
Yêu thích: 8    |     Chia sẻ: 6
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 8

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 26
Yêu thích: 7    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 7

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 53
Yêu thích: 7    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 7

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 88
Yêu thích: 7    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 7

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 137
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 7

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 155
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 7

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 163
Yêu thích: 7    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 7

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 86
Yêu thích: 6    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 6

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 87
Yêu thích: 6    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 6

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 99
Yêu thích: 6    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 6

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 118
Yêu thích: 6    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 6

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 178
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 3
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 6

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 195
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 6

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 240
Yêu thích: 6    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 6

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 298
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 9
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 5

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 309
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 5

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 110
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 5

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 112
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 5

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 122
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 5

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 126
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 5

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 131
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 5

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 139
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 5

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 140
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 3
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 5

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 167
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 5

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 183
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 4
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 5

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 228
Yêu thích: 5    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 5

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 13
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 39
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 305
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 67
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 80
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 101
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 114
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 125
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 127
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 141
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 156
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 170
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 182
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 194
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 3
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 213
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 235
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 237
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 238
Yêu thích: 4    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 4

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 27
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 308
Yêu thích: 0    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 312
Yêu thích: 0    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 1
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 96
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 107
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 119
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 136
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 149
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 154
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 165
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 166
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 190
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 205
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 211
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 222
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 243
Yêu thích: 3    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 3

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 277
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 285
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 287
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 289
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 290
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 291
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 295
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 296
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 297
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 68
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 69
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 92
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 93
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 105
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 109
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 160
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 186
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 5
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 188
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 206
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 207
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 209
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 210
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 217
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 218
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 219
Yêu thích: 2    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 2

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 251
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 252
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 253
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 254
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 255
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 256
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 257
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 258
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 259
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 260
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 261
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 262
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 263
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 264
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 265
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 266
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 267
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 268
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 269
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 271
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 272
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 273
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 274
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 275
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 276
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 278
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 279
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 280
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 281
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 282
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 283
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 284
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 293
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 294
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 70
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 179
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 180
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 184
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 208
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 220
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 0
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 241
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 242
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 244
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 245
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 2
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 246
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 247
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 248
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 249
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 250
Yêu thích: 1    |     Chia sẻ: 1
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 1

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Mã số: 01
Yêu thích: 38    |     Chia sẻ: 1241
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 02
Yêu thích: 43    |     Chia sẻ: 290
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 06
Yêu thích: 85    |     Chia sẻ: 1074
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 12
Yêu thích: 79    |     Chia sẻ: 1168
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 28
Yêu thích: 40    |     Chia sẻ: 609
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 34
Yêu thích: 30    |     Chia sẻ: 2641
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 311
Yêu thích: 262    |     Chia sẻ: 446
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 313
Yêu thích: 280    |     Chia sẻ: 170
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 82
Yêu thích: 195    |     Chia sẻ: 815
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 83
Yêu thích: 2049    |     Chia sẻ: 5064
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 84
Yêu thích: 710    |     Chia sẻ: 299
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 97
Yêu thích: 731    |     Chia sẻ: 427
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 98
Yêu thích: 104    |     Chia sẻ: 14
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 100
Yêu thích: 771    |     Chia sẻ: 347
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 121
Yêu thích: 284    |     Chia sẻ: 13
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 124
Yêu thích: 695    |     Chia sẻ: 516
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 128
Yêu thích: 492    |     Chia sẻ: 13
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 132
Yêu thích: 2437    |     Chia sẻ: 149
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 134
Yêu thích: 521    |     Chia sẻ: 147
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 157
Yêu thích: 429    |     Chia sẻ: 42
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 87-1
Yêu thích: 1215    |     Chia sẻ: 48
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 189
Yêu thích: 247    |     Chia sẻ: 6
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 204
Yêu thích: 4500    |     Chia sẻ: 349
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 214
Yêu thích: 537    |     Chia sẻ: 36
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 216
Yêu thích: 1400    |     Chia sẻ: 211
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 232
Yêu thích: 309    |     Chia sẻ: 236
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 233
Yêu thích: 542    |     Chia sẻ: 194
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ
Mã số: 236
Yêu thích: 1000    |     Chia sẻ: 331
Chia sẻ hợp lệ: 0
Tổng số điểm: 0

Xem bài dự thi Xem chi tiết

Không Hợp Lệ