Showing all 3 results

Cơm cháy Khô XJCKTHO 500 g

40,000

Thành phần: Gạo nếp thơm

Cơm cháy Khô XJCKTHO 800 g

50,000

Thành phần: Gạo nếp thơm

Cơm cháy Khô XJCKTHO 1 kg

75,000

Thành phần: Gạo nếp thơm