Showing all 24 results

Cơm cháy COCHI CHÀ BÔNG 15 g – Túi 150 g

35,000

Công Ty CP Sản Xuất Và Thương Mại Đại Long là sản phẩm đã được người Ninh Bình rất tin dùng, cũng …

Cơm cháy COCHI MÈ ĐEN 15 g – Túi 150 g

35,000

Công Ty CP Sản Xuất Và Thương Mại Đại Long là sản phẩm đã được người Ninh Bình rất tin dùng, cũng …

Cơm cháy chà bông – vừng XJCKTHO 220 g

30,000

Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…

Cơm cháy chà bông – vừng XJCKTHO 300 g

40,000

Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…

Cơm cháy chà bông 100 g

15,000

Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…

Cơm cháy chà bông 195 g

25,000

Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…

Xách quà Cơm cháy Ninh Bình Vàng 130 g

150,000

Thành phần: Gạo tẻ thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.

Xách quà Cơm Cháy Chà Bông 195 g

120,000

Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…

Cơm cháy chà bông 200 g

25,000

Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.

Xách quà Cơm cháy Ninh Bình Vàng 250 g

160,000

Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.

Cơm cháy chà bông 250 g

35,000

Thành phần: Gạo Nếp thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…

Xách quà Cơm Cháy COCHI 390 g

130,000

Thành phần: Gạo tẻ thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.

Cơm cháy COCHI chà bông 65 g

15,000

Thành phần: Gạo tẻ thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.

Cơm cháy COCHI mè đen 65 g

15,000

Thành phần: Gạo tẻ thơm, Mè đen, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.

Cơm cháy COCHI rong biển 65 g

15,000

Thành phần: Gạo tẻ thơm, Rong biển, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…

Cơm cháy COCHI chà bông 150 g

30,000

Thành phần: Gạo tẻ thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.

Cơm cháy Khô XJCKTHO 500 g

40,000

Thành phần: Gạo nếp thơm

Cơm cháy Khô XJCKTHO 800 g

50,000

Thành phần: Gạo nếp thơm

Cơm cháy Khô XJCKTHO 1 kg

75,000

Thành phần: Gạo nếp thơm

Cơm cháy Ninh Bình Vàng 65 g

15,000

Thành phần: Gạo tẻ thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.

Cơm cháy Ninh Bình Vàng 130 g

25,000

Thành phần: Gạo tẻ thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…

Cơm cháy Ninh Bình Vàng 150 g

25,000

Thành phần: Gạo tẻ thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.

Cơm cháy Ninh Bình Vàng 220 g

30,000

Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.

Cơm cháy Ninh Bình Vàng 250 g

35,000

Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.