• Thành Tín - Thân Thiện - An Toàn

Showing all 31 results

Xách Quà Ninh Bình Vàng Đặc Biệt

480,000
 • Thành phần: Gạo ST 25, ruốc thịt gà, Rong Biển, Mè Đen (Vừng đen) dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 2700 Gram, 5 xách/ Thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Xách Quà Ninh Bình Vàng Cao Cấp

280,000
 • Thành phần: Gạo ST 25, ruốc thịt gà, Rong Biển, Mè Đen (Vừng đen) dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 1300 Gram, 10 xách/ Thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Xách quà Cơm cháy Ninh Bình Vàng 130 g

150,000
 • Thành phần: Gạo tẻ thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.
 • Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 780 gam, 6 gói/ xách, 1 thùng 4 xách
 • Xuất xứ: Việt Nam

Xách quà Cơm Cháy Chà Bông 195 g

120,000
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…
 • Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 780 gam, 4 gói/ Xách, 5 xách/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Xách quà Cơm cháy Ninh Bình Vàng 250 g

160,000
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.
 • Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 1000 gam, 4 hộp/ xách, 5 xách/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Xách quà Cơm Cháy COCHI 390 g

130,000
 • Thành phần: Gạo tẻ thơm, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 390 gam, 26 gói/ Xách, 12 xách/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy rong biển Ninh Bình Vàng 45 g

12,000
 • Thành phần: Gạo ST 25, Rong biển, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 45 gam/ hộp, 12 Hộp/ Lốc, 6 Lốc/Thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy mè đen Ninh Bình Vàng 45 g

12,000
 • Thành phần: Gạo ST 25, Mè Đen (vừng đen), dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 45 gam/ hộp, 12 Hộp/ Lốc, 6 Lốc/Thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy chà bông Ninh Bình Vàng 45 g

12,000
 • Thành phần: Gạo ST 25, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 45 gam/ hộp, 12 Hộp/ Lốc, 6 Lốc/Thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy COCHI rong biển 65 g

15,000
 • Thành phần: Gạo thơm (92%), Rong Biển (1%) , dầu thực vật, hành lá, đường, muối, ớt, hạt tiêu, chất điều vị (INS621)
 • Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 65 gam, 40 gói/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy COCHI mè đen 65 g

15,000
 • Thành phần: Gạo thơm (92%), Mè Đen (5%) , dầu thực vật, hành lá, đường, muối, ớt, hạt tiêu…
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 65 gam, 40 gói/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Sale

Cơm cháy COCHI chà bông 65 g

14,999
 • Thành phần: Gạo thơm (92%), ruốc thịt gà (5%) , dầu thực vật, hành lá, đường, muối, ớt, hạt tiêu…
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 65 gam, 40 gói/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy MẮM HÀNH COCHI 80 g

6,500
 • Thành phần: Gạo Thơm, Nước mắm, hành lá, dầu thực vật, đường, muối, ớt, tỏi, hạt tiêu, chất điều vị (INS621)
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời
 • Thông tin cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm khi đã hết hạn sử dụng
 • Khối lượng tịnh: 80 Gram/ gói , 10 gói/ bịch, 12 bịch/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy chà bông Ninh Bình Vàng 90 g

18,000
 • Thành phần: Gạo ST 25 ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 90 Gram,30 gói/ Thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm Cháy Chà Bông 100G – Đặc Sản Ninh Bình Truyền Thống

15,000
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc (thịt gà), dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.
 • Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 100 gam, 24 gói/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Sale

Cơm cháy Ninh Bình Vàng 130 g

24,999
 • Thành phần: Gạo thơm, ruốc (thịt gà) , dầu thực vật, hành lá, đường, muối, ớt. chất điều vị (E621).
 • Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 130 gam, 20 gói/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Sale

Cơm cháy COCHI MÈ ĐEN 15 g – Túi 150 g

34,999
 • Thành phần: Gạo thơm (92%), Mè Đen (3%) , dầu thực vật, đường, muối, ớt, hạt tiêu, chất điều vị (INS621)
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 150 gam, 24 gói/ Thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Sale

Cơm cháy COCHI CHÀ BÔNG 15 g – Túi 150 g

34,999
 • Thành phần: Gạo thơm (92%), ruốc thịt gà (5%) , dầu thực vật, hành lá, đường, muối, ớt, hạt tiêu…
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 150 gam, 24 gói/ Thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Sale

Cơm cháy COCHI chà bông 150 g

29,000
 • Thành phần: Gạo thơm (92%), ruốc thịt gà (5%) , dầu thực vật, hành lá, đường, muối, ớt, hạt tiêu…
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 150 gam, 20 gói/ Thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Sale

Cơm cháy chà bông 195 g

24,999
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc (thịt gà) , dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.
 • Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 195 gam, 18 gói/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy chà bông 200 g

25,000
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc (thịt gà) , dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 200 gam, 18 gói/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Sale

Cơm cháy chà bông Ninh Bình Vàng 180 g

34,999
 • Thành phần: Gạo ST 25, ruốc thịt gà, dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu…
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 180 Gram, 24 gói/ Thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Sale

Cơm cháy Ninh Bình Vàng 220 g

29,000
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc (thịt lợn) , dầu thực vật, muối.
 • Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 220 gam, 30 gói/ Thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy chà bông – vừng XJCKTHO 220 g

30,000
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc (chà bông), vừng (3%), dầu thực vật, gia vị.
 • Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 220 gam, 21 gói/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy Ninh Bình Vàng 250G

35,000
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc (thịt lợn) , dầu thực vật, muối.
 • Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 250 gam, 20 hộp/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy chà bông 250 g

35,000
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc (thịt gà) , dầu thực vật, muối, ớt, hạt tiêu.
 • Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 250 gam, 18 gói/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy chà bông – vừng XJCKTHO 300 g

40,000
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, ruốc (chà bông), vừng (3%), dầu thực vật, gia vị.
 • Hạn sử dụng: 04 tháng kể từ ngày sản xuất.
 • Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm đã qua chế biến, sử dụng ngay sau khi mở túi.
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 300 gam, 20 Hộp/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy Khô XJCKTHO 500 g

40,000
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, nước cốt dừa, muối, gia vị
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 500 gam, 10 gói/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy Khô XJCKTHO 800 g

50,000
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, nước cốt dừa, muối, gia vị
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 800 gam, 10 gói/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy khô Ninh Bình Vàng 800 g

50,000
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, nước cốt dừa, muối, gia vị.
 • Không màu thực vật, không chất bảo quản.
 • Khối lượng tịnh: 800 gam, 16 gói/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam

Cơm cháy Khô XJCKTHO 1 kg

75,000
 • Thành phần: Gạo nếp thơm, nước cốt dừa, muối, gia vị
 • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
 • Khối lượng tịnh: 1000 gam, 10 gói/ thùng
 • Xuất xứ: Việt Nam